Προφίλ Πατωμάτων

 

STT26


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος 25mm

Stainless Steel ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

   

STT14


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος 14mm

Stainless Steel ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

   

90770

 Ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους για παρκέ έως 18 χιλ.

 
 

90670


Φάλτσο μεγάλο / Ράμπα

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών δαπέδων για παρκέ έως 18 χιλ.

   

90570


Γωνία/ Σκαλοπάτι

Γωνία σκαλοπατιού κουμπωτή με βάση για laminate

   

90370


Στοπ / Τελείωμα / Σοβατεπί

Τελείωμα δαπέδου σε μπαλκονόπορτες ή ως σοβατεπί για laminate

 
 

90270


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

   

90170


Φάλτσο / Ράμπα

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών δαπέδων - κουμπωτό

   

83670


Γωνία / Σκαλοπάτι

Γωνία σκαλοπατιού πρωτού τοποθετηθεί δάπεδο laminate

 
 

75070


Πι / Πάπια / Στοπ / Τερματικό

Τελείωμα δαπέδου παρκέ

   

74070


Πι / Πάπια / Στοπ / Τερματικό

Τελείωμα δαπέδου laminate

   

72070


Φάλτσο / Ράμπα / Ενωτικό

Κάλυψη μικρών υψομετρικών διαφορών δαπέδων ή ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

 
 

71070


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό δύο δαπέδων ίδιου ύψους

   

36000


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

   

35300


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Εύκαμπτο ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους laminate έως 10 χιλ

 
 

35000


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

   

34000


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

   

25000


Γωνία / Σκαλοπάτι

Στρογγυλή γωνία σκαλοπατιού, προτού τοποθετηθεί δάπεδο laminate

 
 

18600


Φάλτσο / Ενωτικό

Κάλυψη μικρών υψομετρικών διαφορών ή ένωση δαπέδων

   

18500


Φάλτσο / Ενωτικό

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών ή ένωση δαπέδων

   

18400


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Κάλυψη μικρών και μεγάλων υψομετρικών διαφορών δαπέδων
ή ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

 
 

18300


Γωνία / Σκαλοπάτι κουμπωτό με βάση κουμπωτό

Γωνία κουμπωτή με βάση για την προστασία σκαλοπατιών

   

18200


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

   

18100


Φάλτσο / Ενωτικό

Κάλυψη μικρών υψομετρικών διαφορών ή ένωση δαπέδων

 
 

18000


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Κάλυψη μικρών και μεγάλων υψομετρικών διαφορών δαπέδων
ή ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

   

17100


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Κάλυψη αρμών / Διαχωρισμός δαπέδων με γραμμές

   

16900 (25mm x 14mm)


Γωνία / Σκαλοπάτι (25mm x 14mm)

Γωνία απλή για την προστασία σκαλοπατιών ή στοπ για παρκέ - χωρίς βάση

 
 

16800 (42mm x 42mm)


Γωνία / Σκαλοπάτι (42mm x 42mm)

Γωνία με γραμμές για προστασία σκαλοπατιών

   

16400 (24mm x 9.5mm)


Γωνία / Σκαλοπάτι (24mm x 9.5mm)

Γωνία για την προστασία σκαλοπατιών ή στοπ για laminate - χωρίς βάση

   

16300A (30mm x 30mm)


Γωνία / Σκαλοπάτι (30mm x 30mm)

Γωνία χωρίς γραμμές για προστασία σκαλοπατιών / τοίχων

 
 

16300 (30mm x 30mm)


Γωνία / Σκαλοπάτι (30mm x 30mm)

Γωνία με γραμμές για προστασία σκαλοπατιών / τοίχων

   

16200N (20mm x 20mm)


Γωνία / Σκαλοπάτι (20mm x 20mm)

Λεία γωνία χωρίς γραμμές για προστασία σκαλοπατιών / τοίχων

   

16200 (20mm x 20mm)


Γωνία / Σκαλοπάτι (20mm x 20mm)

Λεία γωνία χωρίς γραμμές για προστασία σκαλοπατιών / τοίχων

 
 

16100A (25mm x 25mm)


Γωνία / Σκαλοπάτι (25mm x 25mm)

Λεία γωνία χωρίς γραμμές για προστασία σκαλοπατιών / τοίχων

   

16100 (22mm x 22mm)


Γωνία / Σκαλοπάτι (22mm x 22mm)

Γωνία με γραμμές για προστασία σκαλοπατιών

   

14800B


Πι / Πάπια / Στοπ / Τερματικό

Τελείωμα δαπέδου παρκέ

 
 

14800


Πι / Πάπια / Στοπ / Τερματικό

Τελείωμα δαπέδου laminate

   

14300


Φάλτσο / Ράμπα / Κάλυψη υψομετρικών διαφορών

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών από 8χιλ. 

   

14200


Φάλτσο / Ράμπα / Κάλυψη υψομετρικών διαφορών

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών από 4χιλ. έως 15χιλ.

 
 

14100


Φάλτσο / Ράμπα / Κάλυψη υψομετρικών διαφορών

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών έως 5χιλ.

   

14070


Αρμοκάλυπτρο / Ενωτικό

Ενωτικό αρμών

   

13600


Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό αρμών δύο δαπέδων ίδιου ύψους

 
 

13500


Ενωτικό / Σύνδεσμος / Ράμπα

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών έως 1cm / ενωτικό αρμών

   

13400


Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό δύο δαπέδων ίδιου ύψους

   

13300


Αρμοκάλυπτρο / Ράμπα / Ενωτικό

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών έως 1cm / Ενωτικό αρμών

 
 

13270


Γωνία/ Σκαλοπάτι

Γωνία για την προστασία σκαλοπατιών ή στοπ για παρκέ χωρίς βάση

   

13170


Γωνία / Σκαλοπάτι

Γωνία για την προστασία σκαλοπάτιών ή στοπ για laminate χωρίς βάση

   

12900


Γωνία / Σκαλοπάτι

Γωνία σκαλοπατιού, προτού τοποθετηθεί δάπεδο laminate

 
 

12800Κ


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους - κουμπωτό

   

12800Β


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους για παρκέ

   

12800


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

 
 

12700K


Στοπ / Τελείωμα

Τελείωμα δαπέδου σε μπαλκονόπορτες - κουμπωτό

   

12700B


Στοπ / Τερματικό

Τελείωμα δαπέδου σε μπαλκονόπορτες για παρκέ

   

12700


Στοπ / Τερματικό

Τελείωμα δαπέδου σε μπαλκονόπορτες

 
 

12600K


Φάλτσο / Ράμπα

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών δαπέδων - κουμπωτό

   

12600B


Φάλτσο / Ράμπα

Κάλυψη μεγάλων υψομετρικων διαφορών δαπέδων

   

12600


Φάλτσο / Ράμπα

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών δαπέδων

 
 

12200


Σοβατεπί

Εξωτερικό σοβατεπί / καμπύλη σβήσιμο για δάπεδα, μπάνια & πάγκους κουζίνας

   

12/900


Γωνία / Σκαλοπάτι

Γωνία σκαλοπατιού, προτού τοποθετηθεί δάπεδο laminate

   

11020


Αρμοκάλυπτρο / Ενωτικό

Ενωτικό αρμών & κάλυψη μικρών υψομετρικών διαφορών

 
 

020


Σοβατεπί 

Σοβατεπί δαπέδων

         
Φόρτωση ...