Αρμοκάλυπτρα

 

STT26


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος 25mm

Stainless Steel ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

   

STT14


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος 14mm

Stainless Steel ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

   

51060


Αρμοκάλυπτρο / Ενωτικό / Ράμπα

Βαριάς χρήσης μασίφ αρμοκάλυπτρο 12cm για μεγάλους αρμούς ή ράμπα για υψομετρικές διαφορές.

 
 

51050


Αρμοκάλυπτρο / Ενωτικό / Ράμπα

Βαριάς χρήσης μασίφ αρμοκάλυπτρο 10cm για μεγάλους αρμούς ή ράμπα για υψομετρικές διαφορές.

   

51040P


Αρμοκάλυπτρο / Ενωτικό / Ράμπα

Βαριάς χρήσης μασίφ αρμοκάλυπτρο με γραμμές για μεγάλους αρμούς ή ράμπα για υψομετρικές διαφορές,

   

51040


Αρμοκάλυπτρο / Ενωτικό / Ράμπα

Βαριάς χρήσης μασίφ αρμοκάλυπτρο για μεγάλους αρμούς ή ράμπα για υψομετρικές διαφορές

 
 

51030Ρ


Αρμοκάλυπτρο / Ενωτικό / Ράμπα

Βαριάς χρήσης μασίφ αρμοκάλυπτρο με γραμμές για μεγάλους αρμούς ή ράμπα για υψομετρικές διαφορές,

   

51030


Αρμοκάλυπτρο / Ενωτικό / Ράμπα

Βαριάς χρήσης μασίφ αρμοκάλυπτρο για μεγάλους αρμούς ή ράμπα για υψομετρικές διαφορές

   

36000


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

 
 

35000


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

   

34000


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

   

18600


Φάλτσο / Ενωτικό

Κάλυψη μικρών υψομετρικών διαφορών ή ένωση δαπέδων

 
 

18500


Φάλτσο / Ενωτικό

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών ή ένωση δαπέδων

   

18400


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Κάλυψη μικρών και μεγάλων υψομετρικών διαφορών δαπέδων
ή ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

   

18200


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

 
 

18100


Φάλτσο / Ενωτικό

Κάλυψη μικρών υψομετρικών διαφορών ή ένωση δαπέδων

   

18000


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Κάλυψη μικρών και μεγάλων υψομετρικών διαφορών δαπέδων
ή ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

   

17100


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Κάλυψη αρμών / Διαχωρισμός δαπέδων με γραμμές

 
 

14070


Αρμοκάλυπτρο / Ενωτικό

Ενωτικό αρμών

   

13600


Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό αρμών δύο δαπέδων ίδιου ύψους

   

13500


Ενωτικό / Σύνδεσμος / Ράμπα

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών έως 1cm / ενωτικό αρμών

 
 

13400


Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό δύο δαπέδων ίδιου ύψους

   

13300


Αρμοκάλυπτρο / Ράμπα / Ενωτικό

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών έως 1cm / Ενωτικό αρμών

   

12800Κ


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους - κουμπωτό

 
 

12800Β


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους για παρκέ

   

12800


Ταφ / Ενωτικό / Σύνδεσμος

Ενωτικό δαπέδων ίδιου ύψους

   

12600K


Φάλτσο / Ράμπα

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών δαπέδων - κουμπωτό

 
 

11020


Αρμοκάλυπτρο / Ενωτικό

Ενωτικό αρμών & κάλυψη μικρών υψομετρικών διαφορών

         
Φόρτωση ...